Calendarul concursului relansat

Anexa 3 - Calendarul Concursului +ACY-nbsp+ADs +ACY-nbsp+ADs Detaliu activitate Termen (toate intervalele orare reprezinta ora Romaniei) Publicarea metodologiei de concurs 28 martie 2019 Perioada de depunere de planurilor de afacere, a anexelor financiare +ACYAIw-537+ADs-i a documentelor aferente acestora prin posta 29 martie 15 aprilie 2019, ora 15:00 Evaluarea administrativ+ACYAIw-259+ADs +ACYAIw-537+ADs-i a eligibilit+ACYAIw-259+ADsAJgAj-539+ADs-ii +ACY-nbsp+ADs verificarea se va face in ordinea depunerii documentatiei, de...
More

ERATA NUMARUL 2 REFERITOR LA LISTA CANDIDATILOR ALE CAROR PLANURI DE AFACERI AU FOST DECLARATE RESPINSE PENTRU FINANTARE

ERATA NUMARUL 2 REFERITOR LA REZULTATUL PROCESULUI DE SELECTIE A PLANULUI DE AFACERI N URMA SOLU+ACYAIw-538+ADs-ION+ACYAIw-258+ADs-RII CLARIFICARILOR N CADRUL ETAPEI DE EVALUARE TEHNICO +ACYAIw-8208+ADs FINANCIAR+ACYAIw-258+ADs-A PLANURILOR DE AFACERI +ACYAIw-8208+ADs FAZA B +ACY-nbsp+ADs +ACY-nbsp+ADs La finalul evaluarii tuturor proiectelor si solutionarii tuturor documentelor suplimentare primite in urma clarificarilor solicitate in cadrul proiectului: Antreprenoriat prin inovare pentru viitor+ACE (POCU/89/3/7 107724), anuntam ca LISTA CANDIDA+ACYAIw-...
More

ERATA NUMARUL 1 REFERITOR LA LISTA CANDIDATILOR ALE CAROR PLANURI DE AFACERI AU FOST DECLARATE ADMISE PENTRU FINANTARE

ERATA NUMARUL 1 REFERITOR LA REZULTATUL PROCESULUI DE SELECTIE A PLANULUI DE AFACERI N URMA SOLU+ACYAIw-538+ADs-ION+ACYAIw-258+ADs-RII CLARIFICARILOR N CADRUL ETAPEI DE EVALUARE TEHNICO +ACYAIw-8208+ADs FINANCIAR+ACYAIw-258+ADs-A PLANURILOR DE AFACERI +ACYAIw-8208+ADs FAZA B +ACY-nbsp+ADs +ACY-nbsp+ADs La finalul evaluarii tuturor proiectelor si solutionarii tuturor documentelor suplimentare primite in urma clarificarilor solicitate in cadrul proiectului: Antreprenoriat prin inovare pentru viitor+ACE (POCU/89/3/7 107724), anuntam ca LISTA CANDI...
More

LISTA CANDIDATILOR ALE CAROR PLANURI DE AFACERI AU FOST DECLARATE RESPINSE PENTRU FINANTARE, IN URMA SOLUTIONARII CLARIFICARILOR IN CADRUL ETAPEI DE EVALUARE TEHNICO‐FINANCIARA A PLANURILOR DE AFACERI

Antreprenoriat prin inovare pentru viitor+ACE (POCU/89/3/7 107724 ) +ACYAIw-8208+ADs Data: 11.11.2018 - +ACY-nbsp+ADs +ACY-nbsp+ADs +ACY-nbsp+ADs +ACY-nbsp+ADs Nr. crt. Nume +ACYAIw-537+ADs-i prenume aplicant Punctaj ob+ACYAIw-539+ADs-inut Status 1. DORCA MIHAI 75,50 Respins pentru Finantare 2. LIHOLAT STEFAN 73,00 Respins pentru Finantare
More

LISTA CANDIDATILOR ALE CAROR PLANURI DE AFACERI AU FOST DECLARATE PE LISTA DE REZERVE PENTRU FINANTARE, IN URMA SOLUTIONARII CLARIFICARILOR IN CADRUL ETAPEI DE EVALUARE TEHNICO‐FINANCIARA A PLANURILOR DE AFACERI

Antreprenoriat prin inovare pentru viitor+ACE (POCU/89/3/7 107724 ) +ACYAIw-8208+ADs Data: 11.11.2018 - Nr. crt. Nume +ACYAIw-537+ADs-i prenume aplicant Punctaj ob+ACYAIw-539+ADs-inut Status 1. SUVAR MINODORA 75,00 Rezerva - Lista de Asteptare 2. NICA MIHAELA-SIMONA 75,00 Rezerva - Lista de Asteptare 3. SELEA ANDREEA-MIHAELA 72,00 Rezerva - Lista de Asteptare 4. FERARU ALIN-IONUT 70,00 Rezerva - Lista de Asteptare
More

REZULTATELE PROCESULUI DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI IN URMA SOLUTIONARII CLARIFICARILOR IN CADRUL ETAPEI DE EVALUARE TEHNICO‐FINANCIARA A PLANURILOR DE AFACERI ‐ FAZA B

Comisia de evaluare a dosarelor depuse pentru ob+ACYAIw-539+ADs-inerea finan+ACYAIw-539+ADsAJgAj-259+ADs-rii afacerii n cadrul proiectului Antreprenoriat prin inovare pentru viitor+ACE (POCU/89/3/7 107724) a finalizat procedura de evaluare +ACYAIw-537+ADs-i selectare a dosarelor. n urma analizei celor 38 de dosare care au intrat n etapa de selec+ACYAIw-539+ADs-ie +ACYAIw-537+ADs-i evaluare, si dupa solutionarea clarificarilor, s-au constatat urm+ACYAIw-259+ADs-toarele: un num+ACYAIw-259+ADs-r de 32 dosare au ob+ACYAIw-539+ADs-inut peste 50 de puncte, fiind declarate Admise n ...
More

REZULTATELE PROCESULUI DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI IN URMA SOLUTIONARII CLARIFICARILOR IN CADRUL ETAPEI DE EVALUARE TEHNICOFINANCIAR A PLANURILOR DE AFACERI FAZA B

+ACYAIw-8208+ADs Data: 11.11.2018 - Nr. crt. Nume Prenume Aplicant Punctaj ob+ACYAIw-539+ADs-inut STATUS 1. SERBAN FLORIAN 93,00 Admis pentru Finantare 2. PREDESCU ANDREI-DUCU 92,00 Admis pentru Finantare 3. IORDACHE MIHAELA 89,00 Admis pentru Finantare 4. VASILE ILEANA-MIRELA 88,00 Admis pentru Finantare 5. BLAGA IOANA-MARIA 84,00 Admis pentru Finantare 6. ION PATRU 84,00 Admis pentru Finantare 7. STINGA FLORIANA-CORINA 83,00 Admis pen...
More