Calendarul concursului relansat

Anexa 3 – Calendarul Concursului

 

 

Detaliu activitate Termen (toate intervalele orare reprezinta ora Romaniei)
Publicarea metodologiei de concurs 28 martie 2019
Perioada de depunere de planurilor de afacere, a anexelor financiare și a documentelor aferente acestora prin posta 29 martie 15 aprilie 2019, ora 15:00
Evaluarea administrativă și a eligibilității

 

verificarea se va face in ordinea depunerii documentatiei, de catre persoanele din juriu desemnate in acest scop, care vor comunica prin secretariatul juriului, cu participantii, oferind acestora un timp de 3 zile calendaristice pentru completarea documentatiei, dar nu mai tarziu de 18.04.2018. Doar dosarele complete vor intra in etapa de selectie şi evaluare
Evaluarea tehnico-financiară punctarea proiectelor depuse

 

19 21 aprilie 2019
Afișarea rezultatelor 22 aprilie 2019, ora 16
Depunerea contestatiilor Contestarea rezultatelor se va face in termen de 48 de ore de la publicare, pnă la data de 24 aprilie 2019, ora 16 (ora Romniei) prin contestatie scrisa depusa la Secretariatul Comisiei de Evaluare email: ……
Afișarea rezultatelor după contestație 25 aprilie 2019, ora 16,00.
Susținerea interviurilor Panel via Skype (daca este cazul) 26 aprilie 2019, ora 10,00 16,00.
Afișarea rezultatelor finale, dupa interviu (daca este cazul) 26 aprilie 2019, ora 19,00.