Rezultate selectie planuri de afaceri

Comisia de evaluare a dosarelor depuse pentru obținerea finanțării afacerii in cadrul proiectului “Antreprenoriat prin inovare pentru viitor!” (POCU/89/3/7 – 107724), s-a intrunit in perioada 05 noiembrie 2018 – 07 noiembrie 2018, la sediul beneficiarului pentru a finaliza procedura de evaluare și selectare a dosarelor.

In urma analizei celor 38 de dosare care au intrat in etapa de selecție și evaluare s-au constatat următoarele:

  • un număr de 15 dosare au obținut peste 50 de puncte, fiind declarate admise in vederea finanțării;
  • un număr de 23 dosare au obținut peste 50 de puncte, fiind declarate admise pe lista de rezerve, pană la soluționarea clarificărilor solicitate;

In cazul depunerii unor contestații, comisia se va intruni in data de 09 noiembrie 2018 in vederea soluționării acestora.