LISTA CANDIDATILOR ALE CAROR PLANURI DE AFACERI AU FOST DECLARATE PE LISTA DE REZERVE PENTRU FINANTARE, IN URMA SOLUTIONARII CLARIFICARILOR IN CADRUL ETAPEI DE EVALUARE TEHNICO‐FINANCIARA A PLANURILOR DE AFACERI

Antreprenoriat prin inovare pentru viitor! (POCU/89/3/7 107724 )

‐ Data: 11.11.2018

Nr. crt. Nume și prenume aplicant Punctaj obținut Status
1. SUVAR MINODORA 75,00 Rezerva – Lista de Asteptare
2. NICA MIHAELA-SIMONA 75,00 Rezerva – Lista de Asteptare
3. SELEA ANDREEA-MIHAELA 72,00 Rezerva – Lista de Asteptare
4. FERARU ALIN-IONUT 70,00 Rezerva – Lista de Asteptare