LISTA CANDIDATILOR ALE CAROR PLANURI DE AFACERI AU FOST DECLARATE RESPINSE PENTRU FINANTARE, IN URMA SOLUTIONARII CLARIFICARILOR IN CADRUL ETAPEI DE EVALUARE TEHNICO‐FINANCIARA A PLANURILOR DE AFACERI

Antreprenoriat prin inovare pentru viitor! (POCU/89/3/7 107724 )

‐ Data: 11.11.2018

 

 

 

 

Nr. crt. Nume și prenume aplicant Punctaj obținut Status
1. DORCA MIHAI 75,50 Respins pentru Finantare
2. LIHOLAT STEFAN 73,00 Respins pentru Finantare